Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΝέαΤΕΕ/ΤΔΜ: Επισημάνσεις για τις μετεγκαταστάσεις οικισμών

ΤΕΕ/ΤΔΜ: Επισημάνσεις για τις μετεγκαταστάσεις οικισμών

TEE.TDMΕπιστολή απέστειλε το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας στους συναρμόδιους φορείς με την οποία επισημαίνει μια σειρά θεμάτων για τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών Μαυροπηγής, Ποντοκώμης, Ακρινής και Αναργύρων.

Αναλυτικότερα αναφέρεται ότι «Βασική παραδοχή για το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας είναι, ότι με τις αποζημιώσεις των πολιτών που οι ιδιοκτησίες τους αναγκαστικά απαλλοτριώνονται, να έχουν κατασκευαστεί ή να είναι υπό κατασκευή, τα δημόσια έργα των νέων οικισμών, όπως επίσης οι νέες ιδιοκτησίες τους στον χώρο υποδοχής να είναι σαφώς προσδιορισμένες.

Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα υπάρξουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις οργανωμένης δόμησης, επιθυμητής για την κατασκευή – μετεγκατάσταση ενός νέου οικισμού, δεδομένου ότι οι κάτοικοι που μετεγκαθίστανται θα καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες με όποιο πρόσφορο τρόπο μπορούν.

Η μετεγκατάσταση ενός οικισμού είναι ένα από τα πιο σύνθετα έργα που χρειάζεται να συνδυάζει, αφενός το σχεδιασμό και κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων ανωδομών /υποδομών και αφετέρου, το συνδυασμό διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση τους. Η τοπική κοινωνία ευρύτερα, επηρεάζεται θετικά από την κατασκευή τέτοιας κλίμακας έργων, διότι αυτά συμβάλλουν θετικά στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας μιας περιοχής.

Με βάση τα παραπάνω το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, επισημαίνει για τους υπό μετεγκατάσταση οικισμούς, Μαυροπηγής, Ποντοκώμης, Ακρινής και Αναργύρων, τα εξής:

  1. Για τον οικισμό της Μαυροπηγής, του οποίου η αναγκαστική απαλλοτρίωση περαιώθηκε εντός του 2014, δεν είναι δυνατόν να μετεγκατασταθεί σε νέο, υπό πολεοδόμηση, χώρο, (υπό την έννοια της πραγματικής μετεγκατάστασης και όχι της κατασκευής μέρους δημοσίων υποδομών) λόγω των αναμενόμενων καθυστερήσεων πέραν της διετίας. Ρεαλιστικά υπάρχει η δυνατότητα μόνο της απευθείας διανομής οικοπέδων σε υπάρχοντες οργανωμένους χώρους δόμησης (νέος Κόμανος Εορδαίας – ΖΕΠ Κοζάνης).
  2. Για τον οικισμό της Ποντοκώμης, προβλέπεται να συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση εντός της επόμενης διετίας. Είναι αναγκαία η υλοποίηση των μελετών και η πρόβλεψη των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων εγκαίρως, ειδικά  για τις μελέτες των έργων των δημοσίων υποδομών, δεδομένου ότι οι προμελέτες τους έχουν ολοκληρωθεί και εντός του επόμενου εξαμήνου θα έχει ολοκληρωθεί η έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης. Πρέπει άμεσα να λυθεί το χρηματοδοτικό κενό και να υπάρξουν οι αναγκαίες πρωτοβουλίες, εκ μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εδώ θα πρέπει να κληθεί και η ΔΕΗ υπέρ της οποίας είναι σε εξέλιξη η απαλλοτρίωση. Πιθανές πρόσθετες καθυστερήσεις στην εκπόνηση των οριστικών μελετών για την κατασκευή των αναγκαίων δημοσίων έργων στο χώρο υποδοχής, θα ακυρώσουν στην πράξη την μετεγκατάσταση Ποντοκώμης και θα μιλάμε μόνο για αναγκαστική απαλλοτρίωση.
  3. Αναφορικά με την Μετατόπιση των Πυλώνων Υψηλής Τάσης Νέας Ποντοκώμης, επισημαίνεται ότι ο ΑΔΜΗΕ (ως συνέχεια της πρώην ενιαίας ΔΕΗ Α.Ε.) ανέλαβε τη μεταφορά των πυλώνων Υψηλής Τάσης που διασχίζουν τη νέα Ποντοκώμη, όπως επιβεβαιώθηκε και απ’ τη ΔΕΗ Α.Ε.. Η έγκριση της ΜΠΕ για την μετατόπιση των πυλώνων υψηλής τάσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, είναι ένα θέμα που έχει τεθεί και εγγράφως από το Δήμο Κοζάνης επανειλημμένα. Ο ΑΔΜΗΕ σύμφωνα με το Προκαταρκτικό Σχέδιο Δεκαετούς Πλάνου Ανάπτυξής (2014-2023),  προσδιορίζει την έναρξή της μετατόπισής τους, τέλη του 2017 και ολοκλήρωση τέλη 2019. Ωστόσο το έργο είναι της τάξης των 21 εκ ευρώ από τα οποία 0,5 εκ ευρώ αφορούν τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις. Είναι προφανές ότι λόγω του χρόνου που χρειάζονται οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο,  πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα, για να υπάρξει η στοιχειώδης τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Και εδώ θα πρέπει να κληθεί η ΔΕΗ για την άμεση χρηματοδότηση του ΑΔΜΗΕ.
  4. Για την Ακρινή και τους Αναργύρους, είναι ανάγκη να επισπευσθεί η Κ.Υ.Α. για τον τρόπο μετεγκατάστασης τους. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η ολιστική προσέγγιση που υπάρχει, με τη μορφή σχεδίου μετεγκατάστασης και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης κατά το ήμισυ από ΔΕΗ και Κράτος, είναι στη θετική κατεύθυνση, διότι με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται η μετεγκατάσταση, για πρώτη φορά, ως ένα σύνθετο έργο με σχέδιο και χρηματοδοτικό πλάνο. Ωστόσο έχει καθυστερήσει υπερβολικά (πάνω από ένα χρόνο) η έγκριση της ΚΥΑ για τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόσθετη καθυστέρηση στην εκκίνηση των αναγκαίων πολεοδομικών μελετών.

Για το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, είναι προφανές σύμφωνα με τα παραπάνω, ότι απαιτούνται άμεσες και στοχευμένες ενέργειες  για τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών της Μαυροπηγής, Ποντοκώμης, Ακρινής και Αναργύρων.»

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Μαυροματίδης

 

Σημείωση: Ολόκληρη η επιστολή είναι αναρτημένη στο www.tdm.tee.gr

RELATED ARTICLES