Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου, 2023
ΑρχικήUncategorizedΤΕΕ/ΤΚΜ: Νέα διαδικασία για την εξυπηρέτηση ερωτημάτων αυθαιρέτων & πολεοδομικής νομοθεσίας

ΤΕΕ/ΤΚΜ: Νέα διαδικασία για την εξυπηρέτηση ερωτημάτων αυθαιρέτων & πολεοδομικής νομοθεσίας

tee-tkm (1)“Το ΤΕΕ/ΤΚΜ στη συνεχή προσπάθεια του να επεκτείνει και να βελτιώνει της παρεχόμενες υπηρεσίες προς όλα τα μέλη του, δημιουργεί ένα επιπλέον δίαυλο επικοινωνίας με τη μεσολάβηση των ΝΕ. Ο δίαυλος αυτός θα λειτουργήσει αρχικά πιλοτικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων των νομών, που έχουν ερωτήματα σχετικά με την πολεοδομική νομοθεσία (ΝΟΚ, Ν. 4030/11, Ν.
4258/14 κ.λ.π.) και την τακτοποίηση αυθαιρέτων (Ν. 4178/13).

Οι συνάδελφοι μηχανικοί από τους νομούς, οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την υπηρεσία μπορούν να αποστέλλουν στο email της οικίας ΝΕ τα ερωτήματά τους καθ’ όλη την διάρκεια της εβδομάδας, έως την Παρασκευή στις 02.00 μ.μ. Η ΝΕ στη συνέχεια θα προωθεί τα ερωτήματα στο Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπου αυτά θα επεξεργάζονται.

Στη συνέχεια, οι συνάδελφοι που υπέβαλαν τα ερωτήματα τους θα ειδοποιούνται από την αρμόδια ΝΕ ώστε να προσέλθουν στα γραφεία της την αμέσως επόμενη Παρασκευή και σε συγκεκριμένη ώρα οπού θα μπορούν να συμβουλεύονται μέσω τηλεδιάσκεψης, αρμόδιο στέλεχος από τη Θεσσαλονίκη που έχει μελετήσει το ερώτημα τους.

Τα email επικοινωνίας με τις ΝΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι τα ακόλουθα:

Νομαρχιακή Επιτροπή Ημαθίας
[email protected]

Νομαρχιακή Επιτροπή Κιλκίς
[email protected]

Νομαρχιακή Επιτροπή Πέλλας
[email protected]

Νομαρχιακή Επιτροπή Πιερίας
[email protected]

Νομαρχιακή Επιτροπή Σερρών
[email protected]

Νομαρχιακή Επιτροπής Χαλκιδικής
[email protected]

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των συναδέλφων θα πρέπει η επικοινωνία να μην ξεπερνά κατά το δυνατόν τα 15 λεπτά για τον καθένα.”

Πηγή: portal.tee.gr

RELATED ARTICLES