Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΑγγελίεςΘέσεις Εργασίας Μηχανικών

Θέσεις Εργασίας Μηχανικών

engineer1.Από εταιρεία προκατασκευών στη περιοχή Σχηματαρίου, ζητείται Πολ. Μηχανικός ή Αρχιτέκτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατασκευαστική εμπειρία για επίβλεψη εργασιών παραγωγής στοιχείων σε εργοστάσιο. Βιογραφικά να σταλούν στο: email:[email protected](link sends e-mail) ή 2103609585

2.Ζητείται αρχιτέκτων. Απαραίτητα: αρχιτεκτονικός σχεδιασμός (προμελέτη, μελέτη, μελ. εφαρμογής), σύνταξη φακέλου οικοδομικής αδείας, γνώση ΝΟΚ/ΓΟΚ, άριστη γνώση Autocad, γνώση Photoshop, άπταιστα αγγλικά. Επιθυμητά: 3d/φωτορεαλισμός, εμπειρία διαχείρισης φακέλου σε υπηρεσίες, νομοθεσία διατηρητέων. Εμπειρία σε επιμετρήσεις, κοστολογήσεις, λογαριασμούς οικοδομικού έργου, λαμβάνονται υπόψη. Νότια Προάστια, πλήρης απασχόληση. Βιογραφικό με δείγμα portfolio (pdf):[email protected](link sends e-mail)

3.Αρχιτεκτονικό – τεχνικό γραφείο στο Αίγιο αναζητεί:

– Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό.
Προσόντα Υποψηφίου/ας:
– Απόφοιτος/τη αντίστοιχης ειδικότητας
– Εμπειρία σε τεχνικό γραφείο
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιθυμητό
– Γνώση Αγγλικών
– Γνώση σχεδιαστικού προγράμματος Archicad επιθυμητό.

Για αποστολή βιογραφικού: [email protected]

4.Τεχνική εταιρεία ζητά Πολ. Μηχ. με εμπειρία σε επίβλεψη, κοστολόγηση, σύνταξη προσφορών & επιμετρήσεων & λογαριασμών σε κτιριολογικά έργα υψηλών απαιτήσεων. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]

5.Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού Έργου “LOGIMATIC-Tight integration of EGNSS and on-board sensors for port vehicle automation” προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία (1) θέση συνεργάτη, με σύμβαση ανάθεσης έργου για 7 μήνες με δυνατότητα παράτασης ως το τέλος του έργου.

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα:
– Δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Πολιτικού Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού
– Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο Αντικείμενο του Συγκοινωνιολόγου
– Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ερευνητικά έργα και μελέτες που άπτονται του αντικειμένου του Συγκοινωνιολόγου
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και την μοντελοποίηση συστημάτων μεταφορών
– Αποδεδειγμένη εμπειρία σε δραστηριότητες διάχυσης έργων
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στην αξιολόγηση ευφυών συστημάτων μεταφορών
– Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για πληροφορίες στη Γραμματεία του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ υπ’ οψην: κας. Αναστασίας Χριστοδούλου Τηλ.: +30 2310 498457

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.certh.gr

 

 

Πηγή:career.duth.gr

RELATED ARTICLES