Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΑγγελίεςΘέσεις Εργασίας Μηχανικών

Θέσεις Εργασίας Μηχανικών

engineer

α.Ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανολόγοι Μηχανικοί για εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία εντός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο : [email protected](link sends e-mail)

β.Μελετητική Εταιρεία ζητεί Μηχανικό Περιβάλλοντος ή Πολιτικό Μηχανικό ή Χημικό Μηχανικό Απαραίτητη γνώση Autocad Επιθυμητή εμπειρία σε έργα Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Βιογραφικά στο email: [email protected](link sends e-mail), fax: 210-9813442

γ. Η εταιρεία ISD SA ζητά Μηχανικό Λογισμικού Συστήματος με πτυχίο Πληροφορικής,πολύ καλή γνώση γλώσσας προγραμματισμού C/CC+ και Linux καθώς και πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά: [email protected](link sends e-mail) , τηλ : 210 6895115

δ. Ζητείται πολιτικός ή αρχιτέκτων μηχανικός για ενεργειακές επιθεωρήσεις, πολεοδομίες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων στην ευρύτερη περιοχή Αθήνας και Αττικής, από Τεχνική Εταιρεία με έδρα στην Αθήνα. Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή και χρήση δικύκλου και αντίστοιχου διπλώματος οδήγησης. Τηλ. Επικοινωνίας 6972666502

ε. Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Photonics for High-Performance, Low-Cost and Low-Energy Data Centers and High Performance Computing Systems: Terabit/s Optical Interconnect Technologies for OnBoard, Board-to-Board and Rack-to-Rack data links (PhoxTrot)» που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FP7-ICT-2011-8), προτίθεται να αναθέσει με συμβάση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:
1. Αρχιτεκτονικές, πρωτόκολλα και σχεδιασμός δικτύων διασύνδεσης για περιβάλλοντα υψηλών υπολογιστικών επιδόσεων και κέντρα δεδομένων.
2. Συμμετοχή στο σχέδιο δράσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου.
3. Συμμετοχή στην διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και στις δράσεις κατάρτισης

Κ1 Επιστήμονα Συνεργάτη Έμπειρο Ερευνητή (κωδικός αναφοράς Κ1 – αριθμός συμβάσεων έως 1)
Απαιτούμενα προσόντα:
– Πτυχίο ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου ή διπλώματος στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών & Πληροφορικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
– Κάτοχος ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος στην Επιστήµη των Υπολογιστών.
– Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην περιοχή της Επιστήμης Υπολογιστών & Δικτύων.
– Άριστη γνώση της Αγγλικής (επιπέδου Γ2).

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Αδαμοπούλου Αγγελική, e-mail: [email protected](link sends e-mail)

Σχετικός σύνδεσμος:
http://diavgeia.gov.gr 

στ. Διπλωματούχοι Μηχανικοί στην εταιρεία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ σε Ιωάννινα και Γερμανία

– “Μηχανικοί Λογισμικού / Υπολογιστών / Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
– “Μηχανικοί Λογισμικού / Υπολογιστών / Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
– “Μηχανολόγοι / Αεροναυπηγοί / Πολιτικοί Μηχανικοί

 

ζ. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς & Νήσων για την υλοποίηση του έργου: “Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων”, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 3 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία πρόσληψης και μέχρι 31-07-2016, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Αρχαιολόγος
1 ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων
1 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με εξειδίεκυση στη διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
210 4590700, 210 4590757
η.  Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας για την υλοποίηση του έργου: «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του τμήματος Ράχες Μαλιακού-Κλειδί Ημαθίας του αυτοκινητοδρόμου της ΠΑΘΕ», ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικού διστήματος 4 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης, ως ακολούθως:2 ΠΕ Αρχαιολόγοι
1 ΠΕ Μηχανικός ειδικότητας Αρχιτέκτονα με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων
4 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
23510 47883
θ. Ωρομίσθιο Διδακτικό Προσωπικό στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών προκηρύσσει ωρομίσθιο Διδακτικό Προσωπικό για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Καταληκτική ημερομηνία: 20-05-2016

Αναλυτικότερα:
Ωρομίσθιο Διδακτικό Προσωπικό στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

 

 

career.duth.gr

RELATED ARTICLES