Παρασκευή, 24 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΑγγελίεςΘέσεις Μηχανικών με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"

Θέσεις Μηχανικών με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «COR-skills – «Collaborative learning for enhancing practical skills for patientfocused interventions in gait rehabilitation after orthopedic surgery”» (Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Δίπλωμα Πολυτεχνείου/Πολυτεχνικής Σχολής Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Διδακτορικό δίπλωμα συναφές με θέματα επεξεργασίας πολυμεσικών δεδομένων)
Καταληκτική Ημερομηνία: 26/02/2016

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Τεχνολογικής Έρευνας & Εφαρμογών με τίτλο “ Αξιολόγηση επιδόσεων και βελτιστοποίηση σχεδιασμού ηλεκτροθερμαντήρων και θερμικών ηλιακών προϊόντων ΕΒΗΛ ” (Πτυχίο ΑΕΙ, Μηχανολόγου Μηχανικού ή παρεμφερούς ειδικότητας)
Καταληκτική Ημερομηνία: 26/02/2016

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Tεχνολογία γνώσεων και λογισμικού» (Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ στην Πληροφορική/Επιστήμη Υπολογιστών ή/και Τηλεπικοινωνιών, ή Ηλεκτρ. Μηχ. και Μηχανικός Η/Υ)
Καταληκτική Ημερομηνία: 15/02/2016

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος MATHISIS-«Managing Affective-Learning Through Intelligent Atoms and Smart Interactions» (Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Δίπλωμα Πολυτεχνείου/Πολυτεχνικής Σχολής Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική/Επιστήμη Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)
Καταληκτική Ημερομηνία: 26/02/2016

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «BigDataEurope – Integrating Big Data, Software and Communities for Addressing Europe’s Societal Challenges» (Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Δίπλωμα Πολυτεχνείου/Πολυτεχνικής Σχολής Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μεταπτυχιακό με εξειδίκευση σε σχετικό αντικείμενο, Διδακτορικός τίτλος)
Καταληκτική Ημερομηνία: 26/02/2016

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Υποστήριξη δραστηριοτήτων – μαγνητικά και υπεραγώγιμα υλικά» (Κατοχή διδακτορικού στην περιοχή Επιστήμη Υλικών)
Καταληκτική Ημερομηνία: 16/02/2016

 

Πηγή: career.duth.gr

RELATED ARTICLES