Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝέαΤηλεπισκοπική μέτρηση βιομάζας δασών από Θαλής - Telekyoto

Τηλεπισκοπική μέτρηση βιομάζας δασών από Θαλής – Telekyoto

dasos

Μια καινοτόμο μεθοδολογία που μπορεί και εκτιμά με σύγχρονο και συστηματικό τρόπο τη βιομάζα των ελληνικών δασών αξιοποιώντας τηλεπισκοπικά εργαλεία υψηλής τεχνολογίας, είναι το αποτέλεσμα του ερευνητικού έργου με τίτλο «ΘΑΛΗΣ–TELEKYOTO: Χαρτογράφηση βλάστησης και εκτίμηση βιομάζας με σύγχρονες μεθόδους Τηλεπισκόπησης στο πλαίσιο της σύμβασης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή και του Πρωτοκόλλου του Κιότο».

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου που ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2015 και πιλοτικά εφαρμόστηκε στο Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη–Βραστάμων του ΑΠΘ, αξιοποιήθηκε η πληροφορία που παρέχεται από σύγχρονους τηλεσκοπικούς αισθητήρες, δορυφορικούς όσο και αερομεταφερόμενους, προκειμένου για τη μέτρηση της βιομάζας του δάσους με μεγαλύτερη ακρίβεια και μικρότερο χρόνο και κόστος.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της ερευνητικής ομάδας, χρησιμοποιήθηκαν υπερφασματικές και πολυφασματικές εικόνες για την ακριβή χαρτογράφηση των δασικών ειδών και της πυκνότητάς τους, δεδομένα δορυφορικών απεικονίσεων ραντάρ για την εκτίμηση του δασικού ύψους, και ορθοφωτοχάρτες για τον προσδιορισμό του αριθμού των δέντρων. Η αναπτυχθείσα μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα και είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη για άμεση και αποτελεσματική επιχειρησιακή εφαρμογή. Με τη χρήση της, μάλιστα, μειώνεται δραστικά το πλήθος των απαιτούμενων παρατηρήσεων πεδίου, το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα κόστους της παραδοσιακής μεθόδου εκτίμησης, που είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και δύσκολα εφαρμόσιμη στην πράξη.

Για την επιτυχή εκπόνηση του έργου υπήρξε η διεπιστημονική συνεργασία 5 Εργαστηρίων, ήτοι του εργαστηρίου δασικής διαχειριστικής & τηλεπισκόπησης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, του Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ, του Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ, του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ και του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του ΑΠΘ, Καθηγητής Ιωάννης Γήτας.

Παράλληλα προωθήθηκε η μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω συνεργασιών με αναγνωρισμένα διεθνή ιδρύματα του εξωτερικού, καθώς μετείχαν στην ερευνητική ομάδα καταξιωμένοι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Freiburg και το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, ειδικοί σε θέματα τηλεπισκόπησης και εκτίμησης βιομάζας.

Το έργο ΘΑΛΗΣ–TELE-KYOTO είναι διάρκειας 42 μηνών, ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2015 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Ε. Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ — Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: «ΘΑΛΗΣ: Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου».

 

Πηγή:agronews.gr

RELATED ARTICLES