Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαTο νέο σχέδιο στήριξης των ΑΠΕ

Tο νέο σχέδιο στήριξης των ΑΠΕ

APEΣε διαδικασία επεξεργασίας βρίσκεται ακόμα το νέο μοντέλο στήριξης των ΑΠΕ στη χώρα μας, για το οποίο έχουμε αναλάβει με το τρίτο μνημόνιο την υποχρέωση να το παραδώσουμε μέχρι τέλος του χρόνου (και να εφαρμοστεί από το 2016), παίρνοντας δηλαδή ολιγόμηνη παράταση, αφού με το προηγούμενο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα θα έπρεπε να το έχουμε έτοιμο τον Ιούλιο του 2015.

Μιλάμε στην πραγματικότητα για τον τρόπο και το ύψος της αμοιβής που θα λαμβάνουν οι παραγωγοί «πράσινου» ρεύματος από αιολικά, φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά, βιομάζα κ.λπ. για το ρεύμα που θα διοχετεύουν στο σύστημα.

Για την εκπόνηση του νέου μοντέλου που θα αντικαταστήσει το σημερινό πλαίσιο, το οποίο ως γνωστόν στηρίζεται στις σταθερές ταρίφες (feed-in-tariffs), δουλεύουν ταυτόχρονα τα αρμόδια στελέχη του ΥΠΑΠΕΝ, η ΡΑΕ και η γερμανική συμβουλευτική GIZ ως εμπειρογνώμονας.

Η όλη προσπάθεια γίνεται στη βάση των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας που εξέδωσε τον Ιούνιο του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη το σύνολο της εμπειρίας που έχει συσσωρευθεί στις ευρωπαϊκές χώρες από την εφαρμογή διαφόρων συστημάτων.

Η πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν τα στελέχη που «δουλεύουν» το νέο σύστημα είναι να διασφαλιστούν οι εύλογες αποζημιώσεις για τα νέα έργα ΑΠΕ, έτσι ώστε να υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον (για παράδειγμα στα φωτοβολταϊκά σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει καμία δραστηριότητα) η βιωσιμότητα της αγοράς σε βάθος χρόνου, η προστασία του περιβάλλοντος αλλά και οι θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, το νέο σχέδιο κατατείνει σε ένα συνδυασμό του συστήματος feed-in-premium (προσαύξηση επί της αγοραίας τιμής) και των διαγωνισμών για την προμήθεια πράσινου ρεύματος.

Οι μέθοδοι αυτές είναι απολύτως συμβατές με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. οι οποίες, σε αδρές γραμμές προβλέπουν τα εξής:

·         Για έργα ισχύος μέχρι 500 kW ή έργα επίδειξης εκτός της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αιολική ενέργεια για την οποία ισχύει όριο εγκατεστημένης δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής 3 MW ή 3 μονάδων παραγωγής, μπορεί να εφαρμόζεται ο υποστηρικτικός μηχανισμός των εγγυημένων σταθερών τιμών (feed-in-tariffs).

·         Από 1-1-2016 και για έργα ισχύος 500 kW έως 1 MW, ή έργα επίδειξης εκτός της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αιολική ενέργεια για την οποία ισχύει όριο εγκατεστημένης δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής από 3 έως 6 MW ή 6 μονάδων παραγωγής, οι ενισχύσεις χορηγούνται ως προσαύξηση, επιπλέον της αγοραίας τιμής με την οποία οι παραγωγοί πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια απευθείας στην αγορά, ισχύει δηλαδή ο υποστηρικτικός μηχανισμός των εγγυημένων διαφορικών τιμών (feed-in-premium).

·         Από 1-1-2017 και για έργα ισχύος άνω του 1 MW, εκτός της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αιολική ενέργεια για την οποία ισχύει όριο εγκατεστημένης δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής άνω των 6 MW ή 6 μονάδων παραγωγής, oι ενισχύσεις θα χορηγούνται στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας. Κατά το μεταβατικό στάδιο που καλύπτει την περίοδο 2015-2016, ενισχύσεις για τουλάχιστον 5% της σχεδιαζόμενης νέας δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει να χορηγούνται στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας.

 

Πηγή: energypress.gr

RELATED ARTICLES