Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΔόμησηTo ΤΕΕ Ηπείρου καλεί Δήμους να δώσουν λύση στις Υπηρεσίες Δόμησης

To ΤΕΕ Ηπείρου καλεί Δήμους να δώσουν λύση στις Υπηρεσίες Δόμησης

Μία σημαντική παρέμβαση κάνει το ΤΕΕ Ηπείρου με σκοπό να αντιμετωπιστούν τα πολύ σοβαρά προβλήματα στις υπηρεσίες δόμησης. Το ΤΕΕ απευθύνεται στους Δήμους της περιοχής ζητώντας να προχωρήσουν άμεσα στη σύναψη συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας.

Στην επιστολή που υπογράφει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Ηπείρου Ιωάννης Τσίγκρος, σημειώνει ότι η υποχρέωση από το 2010 κάθε δήμος να στελεχώσει την δική του Υπηρεσία Δόμησης αποδείχθηκε ουτοπία.

Πολλοί μικροί και απομακρυσμένοι Δήμοι είτε δεν κατόρθωσαν να στελεχώσουν τη δική τους Υ.ΔΟΜ., είτε αυτή δεν είχε την απαραίτητη επάρκεια. Κατά συνέπεια, όλα αυτά τα χρόνια, οι Δήμοι αυτοί υποστηριζόταν διοικητικά από τον Δήμο της έδρας της Περιφερειακής τους Ενότητας.

Στη βάση νέων διατάξεων και άρθρων αλλά και διαπιστωτικών πράξεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν σε διαδημοτικές συνεργασίες για την ομαλή διεκπεραίωση των πολεοδομικών θεμάτων στα όρια του δήμου.

Το Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ αναλαμβάνοντας το θεσμικό του ρόλο ως επιστημονικός σύμβουλος της Πολιτείας, αλλά και ως εκπρόσωπος των Διπλωματούχων Μηχανικών, αναγνωρίζοντας όλες τις αντικειμενικές  δυσχέρειες που εμφανίστηκαν για την οργάνωση και τη λειτουργία των Υ.ΔΟΜ. σε κάθε Δήμο ζητά  από όλους τους Δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου και Λευκάδος να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό στη σύναψη των απαιτούμενων συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας για την αναγκαία προσαρμογή στις απαιτήσεις της νομοθεσίας, όσον αφορά στην άσκηση των Πολεοδομικών αρμοδιοτήτων των Υ.ΔΟΜ. στα διοικητικά όρια των Δήμου τους.

«Με τον παραπάνω τρόπο εκτιμούμε ότι η επιτυχής υλοποίηση της διαδημοτικής συνεργασίας θα βελτιώσει σαφώς την αποτελεσματικότητα αντιμετώπισης των Πολεοδομικών θεμάτων στην περιοχή σας προς ουσιαστικό όφελος των κατοίκων σε κάθε Δήμο αλλά και της τοπικής ανάπτυξης, ιδίως στη σημερινή εποχή που τρέχουν αρκετά επενδυτικά προγράμματα, τα οποία κινδυνεύουν να χαθούν.

Το Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ δηλώνει ότι παραμένει ενεργό και είναι πάντα στη διάθεση όλων των Δήμων της περιοχής για μια ουσιαστική συνεργασία, σε όλους τους τομείς» υπογραμμίζεται στην επιστολή.

RELATED ARTICLES