Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΤουλάχιστον 17.000 νέες θέσεις εργασίας από ένα νέο «Εξοικονομώ»

Τουλάχιστον 17.000 νέες θέσεις εργασίας από ένα νέο «Εξοικονομώ»

εξοικονομώ

Μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση του Greek Energy Forum για την απασχόληση στον τομέα της Ενέργειας και την μείωση του φαινομένου του “brain drain” αποδεικνύει γιατί επείγει και πόσο χρήσιμη είναι η επένδυση στον τομέα της ενέργειας αλλά και ειδικά στο κομμάτι της εξοικονόμησης ενέργειας.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από τους επιστήμονες και ερευνητές Ε. Γεωργιάδη, Α. Δαγούμα, Κ.Ζακούλα, Α.Λαγάκου, Δ.Σαραντόπουλου, Α.Σδούκου που έχουν μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι της ενέργειας και ιδιαίτερα των οικονομικών της ενέργειας.

Σύμφωνα με τη μελέτη μία γρήγορη και στοχευμένη εκκίνηση ενός νέου προγράμματος σαν το «εξοικονομώ κατ’ οίκον» το οποίο θα τρέξει από φέτος μέχρι το 2030 και θα αφορά το 50% των κατοικιών της χώρας σε αυτό το βάθος χρόνου, ώστε να επιτευχθούν οι δεσμευτικοί στόχοι για την χώρα, θα οδηγήσει στη δημιουργία 17.000 μόνιμες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης ή περίπου 50.000 θέσεις μερικής απασχόλησης! Και αν αυτές οι δράσεις συνδυαστούν και συνδεθούν με την έρευνα, η μόνιμη απασχόληση μπορεί και να διπλασιαστεί!

Θυμίζουμε ότι στην πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποφασίστηκαν οι ακόλουθοι στόχοι για το 2030:

· Δεσμευτικός στόχος σε επίπεδο Ε.Ε. για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40%
· Δεσμευτικός στόχος σε επίπεδο Ε.Ε. για αύξηση του μεριδίου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τουλάχιστον στο 27% της κατανάλωσης
· Ενδεικτικός στόχος για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 27%

Ο στόχος της ενεργειακής αποδοτικότητας είναι ενδεικτικός, και όχι δεσμευτικός όπως στη μείωση εκπομπών και στη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Σύμφωνα με τους μελετητές, αυτό δεν θα πρέπει να αποτρέψει σε καμία περίπτωση την Ελλάδα από το να θέσει ως πρώτιστο στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, καθώς τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας θεωρούνται «no regret options», υπό την έννοια ότι δημιουργούν οφέλη για την μακρο-οικονομία, καθώς απομειώνουν το συνολικό ενεργειακό κόστος και οδηγούν σε μείωση των ενεργειακών τιμών. Παράλληλα προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην τοπική οικονομία, καθώς αποτελούν έργα που έχουν υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία και δημιουργούν σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», όπου με βάση στοιχεία από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε 30.000 επεμβάσεις, επιτεύχθηκε μέση ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργεια 42%. Δεδομένου ότι το μέσο κόστος των παρεμβάσεων είναι περί τις 10.000 ευρώ, τα μέσα ετήσια έξοδα ενός νοικοκυριού για τις ενεργειακές ανάγκες είναι περί τις 2000 ευρώ, προκύπτει μια εξοικονόμηση της τάξης των 800 ευρώ ετησίως και απόσβεση των επενδύσεων λίγο πάνω από τα 6 χρόνια για επιδότηση της τάξης του 50%.

Δεδομένου ότι 30.000 επεμβάσεις αντιστοιχούν σε σχεδόν το 1% των κατοικιών, η περαιτέρω συνέχιση του προγράμματος και παράλληλη υλοποίηση στην αγορά σύγχρονων μηχανισμών χρηματοδότησης από εταιρίες ενεργειακών υπηρεσιών, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της ενεργειακής εξάρτησης και μείωσης των ενεργειακών τιμών.

Ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα των επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας είναι η δημιουργία-συντήρηση εγχώριων θέσεων εργασίας, καθώς δημιουργείται άμεσα κύκλος εργασιών σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες – ειδικότερα μικρομεσαίου μεγέθους – που κυρίως ανήκουν σε κλάδους της ελληνικής οικονομίας με καλή θέση και προοπτικές: εξειδικευμένες κατασκευές, αλουμίνιο, δομικά υλικά, εργασίες μηχανικού κλπ. Για ένα συνολικά μοχλευμένο ποσό για την οικονομία 300 εκ ευρώ, που αφορά 30.000 έργα, εκτιμάται ότι η εγχώρια προστιθέμενη αξία αφορά ποσοστό 60% (το υπόλοιπο αφορά εισαγόμενο εξοπλισμό και υλικά κλπ).

Εκτιμάται ότι το 70% από την καθαρή προστιθέμενη αξία (δηλαδή περί το 42% του συνολικού προγράμματος) αφορά κάλυψη μισθών, δηλαδή περί τα 126 εκ. ευρώ που ισοδυναμούν σε πάνω από 5.000 άνθρωπο-έτη απασχόλησης (25.000€/έτος). Θεωρώντας ότι οι 30.000 παρεμβάσεις γίνανε σε 3 κατασκευαστικά έτη, σημαίνει ότι σε ετήσια βάση συντηρήθηκαν περί τις 1.700 θέσεις πλήρους απασχόλησης, το οποίο αφορά μηχανικούς, τεχνίτες, σύμβουλοι επιχειρήσεων, ενεργειακοί επιθεωρητές και λοιπές ειδικότητες. Κατά μέσο όρο, εκτιμάται ότι κάθε παρέμβαση δημιουργεί σχεδόν 0,2 μόνιμες θέσεις εργασίας.

Συνεπώς, σύμφωνα με τους μελετητές του Greek Energy Forum, η εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να αποτελεί τον πρώτιστο τομέα για την εγχώρια ενεργειακή πολιτική, καθώς όχι μόνο προσφέρει οφέλη στη μακρο-οικονομία, μειώνει την ενεργειακή εξάρτηση και τις ενεργειακές τιμές, αλλά στηρίζει δραστήριους κλάδους της εγχώριας οικονομίας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και δημιουργώντας πολλές θέσεις εργασίας. Η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή αποδοτικότητα πρέπει να αποτελέσουν βασικό πυλώνα στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Ελληνικής οικονομίας. Με βάση την ανωτέρω ανάλυση, τεκμηριώνεται ότι η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Ελληνικής οικονομίας, καθώς συνεισφέρει σημαντικά στην εγχώρια οικονομία, δημιουργώντας πολλές θέσεις εργασίας.

Όπως αναδεικνύει η μελέτη, μέχρι το 2030, θεωρώντας ότι θα γίνουν επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο 50% των σπιτιών, με μέση τάξη επεμβάσεων στις 10.000€, αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν περί τοις 17.000 μόνιμες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης για όλη την χρονική περίοδο 2016-2030. Αυτό προκύπτει θεωρώντας ότι θα γίνουν επεμβάσεις σε 1.5 εκατ. σπίτια, δηλαδή 100.000 ανά έτος περίπου.  Αν λάβουμε υπόψη  ότι οι θέσεις εργασίας είναι μερικής απασχόλησης, καθώς και τις έμμεσες θέσεις εργασίας, τότε οι εκτιμήσεις οδηγούν σε περί τους 50.000 εργαζόμενους που θα απασχολούνται για όλη την χρονική περίοδο 2016-2030.

Αν η εξοικονόμηση ενέργειας επεκταθεί σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, δηλαδή τη βιομηχανία και τον τριτογενή τομέα, τότε η δυνητική δημιουργίας μόνιμων θέσεων εργασίας μπορεί ακόμα και να διπλασιαστεί, αν αυτό συνδυαστεί με τη σύνδεση με την έρευνα. Αυτό συμβαίνει διότι η δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων, μέσα από τη σύνδεση της έρευνας με τις ανάγκες τις αγοράς, δημιουργεί εξωστρέφεια και πολλαπλασιάζει γεωμετρικά το πελατολόγιο καθώς απευθύνεται στην παγκόσμια κοινότητα.

Η ανάπτυξη έξυπνων λογισμικών για τη διαχείριση της ζήτησης και γενικότερα τη μετάβαση στην εποχή του Διαδικτύου των Πραγμάτων, η κατασκευή αποδοτικών νάνο-υλικών για εξοικονόμηση της ενέργειας, η ανάπτυξη βιομηχανίας παραγωγής συσσωρευτών για την κάλυψη των παγκόσμιων αναγκών για αποθήκευση ενέργειας είναι μερικοί από τους δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς, όπου η εφαρμοσμένη έρευνα σε συνδυασμό με την επιχειρηματικότητα μπορούν να έχουν καταλυτικά αποτελέσματα.

του Θοδωρή Καραουλάνη

greenagenda.gr

RELATED ARTICLES