Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝέαΒαρύς πέλεκυς για ελεύθερους επαγγελματίες

Βαρύς πέλεκυς για ελεύθερους επαγγελματίες

eng7

Βαρύς εκτιμάται ο λογαριασμός του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου για ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους – καταστηματάρχες αλλά και επιστήμονες, οικονομολόγους, δικηγόρους, γιατρούς και μηχανικούς, με δραστικές αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και υπέρογκες –σε αρκετές περιπτώσεις– αυξήσεις εισφορών, μέσω των οποίων θα δημιουργηθούν νέες σημαντικές απώλειες εισοδημάτων.

Δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί με εισοδήματα άνω των 24.000 ευρώ όπως και έμποροι, ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ με εισόδημα άνω των 19.000 ευρώ επιβαρύνονται σημαντικά από το νέο ασφαλιστικό, αφού θα κληθούν από τον Ιανουάριο του 2017 να πληρώσουν εισφορές 20% για σύνταξη και 6,95% για υγεία, καθώς και 7% για επικούρηση και 4% για εφάπαξ εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη παροχή στον κλάδο τους. Μόνη ανάσα, οι εκπτώσεις για τους νέους επιστήμονες που ενδέχεται να ισχύσουν και για το σύνολο των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ (και όχι μόνο για τους οικονομολόγους), υπό την προϋπόθεση ότι θα αποτελούν μελλοντική «ασφαλιστική οφειλή», καθώς και τα μειωμένα ασφάλιστρα για τους επιστήμονες, που θα ισχύσουν την τετραετία 2017-2020.

Αναλυτικά, οι κυριότερες αλλαγές για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες που φέρνει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο είναι:

1. Από 1.1.2017, το ποσοστό της ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης, που καταβάλλουν όλοι οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ, ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 20%. Ειδικά για τους ασφαλισμένους που κάνουν έναρξη επαγγέλματος και είναι εγγεγραμμένοι σε επιμελητήρια, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 14% για τα πρώτα 2 έτη από την πρώτη τους υπαγωγή στην ασφάλιση, σε ποσοστό 17% για τα επόμενα 3 και σε ποσοστό 20% για το διάστημα μετά το 5ο έτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση. Προσοχή όμως, το συνολικό ποσό που υπολείπεται του ποσοστού 20% της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κατά τα πέντε πρώτα έτη ασφάλισης αποτελεί ασφαλιστική οφειλή.

Τα ποσοστά υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την ασκούμενη δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Ως ετήσιο εισόδημα των προσώπων που είναι μέλη προσωπικών εταιρειών νοείται το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού μερίσματος της εταιρείας διά του ποσοστού συμμετοχής εκάστοτε μέλους σε αυτή. Σε περίπτωση ζημιών ή μηδενικού μερίσματος τα μέλη των προσωπικών εταιρειών καταβάλλουν την κατώτερη εισφορά (20% επί του κατώτατου μισθού).

2. Υποχρέωση εισφοράς έχουν πλέον και:

• Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών, πλην των Ανωνύμων και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών, των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτή πρόσωπα υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

• Τα μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον.

• Οι μέτοχοι των Α.Ε. των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών.

• Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων.

• Ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

3. Από 1-7-2016 τα ένσημα υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης για τους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές και υποθηκοφύλακες καταργούνται. Επίσης, καταργούνται οι πάσης φύσεως αναλογικές εισφορές υπέρ των Τομέων Ασφάλισης, Πρόνοιας και Υγείας Συμβολαιογράφων του ΕΤΑΑ επί των αναλογικών δικαιωμάτων από τη σύνταξη συμβολαίων. Ειδικά για τους δικηγόρους, καταβάλλεται ποσοστό 20% επί της ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση, για την οποία προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία έκδοση γραμματίου προείσπραξης.

 

Πηγή:kathimerini.gr

RELATED ARTICLES