Δευτέρα, 20 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΝέαΞεκινούν τέσσερα νέα προγράμματα - Ποιοι μπορούν να λάβουν επιδότηση

Ξεκινούν τέσσερα νέα προγράμματα – Ποιοι μπορούν να λάβουν επιδότηση

C

Ποιοι μπορούν να λάβουν επιδότηση για επενδύσεις. Μόνο ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται οι αιτήσεις. Αρχές Μαρτίου θα ανακοινωθούν νέα προγράμματα για θερμοκοιτίδες, cluster κ.ά.

Χρηματοδότηση από 40% έως και 100% των επιλέξιμών δαπανών, και λήψη της προκαταβολής όσων ενταχθούν χωρίς την προσκόμιση εγγυητικών, προβλέπουν οι 4 δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, συνολικού προϋπολογισμού 370 εκατ. ευρώ –σ.σ. ο πρώτος κύκλος αφορά 252 εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα χρήματα θα αφορούν προκηρύξεις για τα ίδια προγράμματα εντός του έτους – που ανακοίνωσαν την Πέμπτη το μεσημέρι ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης σε συνέντευξη Τύπου, η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά και ο υφυπουργός Αλέξης Χαρίτσης.

Οι δημοσιεύσεις των προσκλήσεων για τις τέσσερις νέες δράσεις του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ξεκινήσουν άμεσα, ενώ ο στόχος είναι η απορρόφηση από το τρέχον ΕΣΠΑ να φθάσει ετησίως τα 2,5 δισ. ευρώ της κοινοτικής συνδρομής. Επίσης όπως ανακοινώθηκε αρχές Μαρτίου θα ανακοινωθούν νέα προγράμματα για θερμοκοιτίδες, cluster και άλλα προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης, ενώ στον σχεδιασμό είναι η κατάρτιση ειδικού προγράμματος για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια.

Ειδικότερα όπως είπε ο κ. Χαρίτσης οι προτάσεις για τις 4 δράσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται με φυσική μορφή μόνο από αυτούς που θα ενταχθούν στα προγράμματα ενώ έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ειδικός λογαριασμός για τις προκαταβολές των προγραμμάτων χωρίς να απαιτούνται εγγυητικές επιστολές από τους δικαιούχους.

Για το μέλλον των 35.000 αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του παλαιού ΕΣΠΑ για να ενταχθούν στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ” είπε ότι θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα στο πλαίσιο του νέου προγράμματος. Από την πλευρά της η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά απαντώντας σε ερώτηση για την πορεία του τουρισμού τη φετινή χρονιά σημείωσε πως το περιβάλλον στον τουρισμό είναι ευαίσθητο, αλλά είναι θετικό το πρόσημο.

Σε ότι αφορά τον Αναπτυξιακό Νόμο, ο κ. Σταθάκης ανέφερε πως βρίσκεται στην Κομισιόν και αναμένεται η έγκρισή του ενώ ο διευκρίνισε ότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ.

Ποιες είναι οι δράσεις

1. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (50 εκατ. ευρώ): Η ημερομηνία έναρξης υποβολής ξεκινά στις 8/3/2016, η ημερομηνία λήξης υποβολής η 15/4/2016. Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης. Μέσω της συγκεκριμένης δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης. Το ανώτατο ύψος των 25.000 ευρώ αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει έως 40.000 ευρώ, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσότερων δικαιούχων έως 50.000 ευρώ.
Μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών είναι ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες για αμοιβές τρίτων προμήθεια αναλώσιμων, ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων), μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις μέχρι 12.000 ευρώ, κ.α.

2. “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” (120 εκατ. ευρώ): Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης. Με το πρόγραμμα ενισχύονται : άνεργοι και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασίες/ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση. Επίσης επιτρέπονται οι συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων της ίδιας ή και διαφορετικών κατηγοριών από τις προαναφερόμενων, με σκοπό την ίδρυση νέας μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης σε μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 και Συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής ξεκινά στις 17/3/2016 και η ημερομηνία λήξης υποβολής η 27/4/2016 και οι επιλέξιμες δαπάνες είναι ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, δαπάνες για αμοιβές τρίτων αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων), μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (ΝΘΕ), κ.α.

3. “Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών” (70 εκατ. ευρώ): Η ημερομηνία έναρξης υποβολής ξεκινά στις 29/3/2016 και η ημερομηνία λήξης υποβολής η 17/5/2016 ενώ οι επιλέξιμες για την παρούσα δράση είναι οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των 150.000 ευρώ, αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 150.000 ευρώ και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των 15.000 ευρώ. Μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών είναι προβολή – προώθηση μέχρι 15.000€, λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού μέχρι 20.000€, μεταφορικά μέσα μέχρι 15.000€, παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου μέχρι 2.500 €, μελέτες / έρευνες αγοράς. 5.000€ και μέχρι 2.500 €/μελέτη και μισθολογικό κόστος εργαζόμενων μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000 ευρώ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ

4. “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές” (130 εκατ. ευρώ): Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Μέσω της δράσεις επιδοτούνται όσοι ενταχθούν με ποσό 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής ξεκινά στις 7/4/2016 και η ημερομηνία λήξης υποβολής η 20/5/2016.

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β και Γ κατηγορίας οι οποίες μέχρι τις 31/12/2016 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή νέες επιχειρήσεις και έχουν συσταθεί μέχρι τις 31/12/2016.

Επιδοτούνται κτίρια, εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος, δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασία με οίκους του εξωτερικού ή κοινών επιχειρήσεων joint ventures που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες, μισθολογικό κόστος εργαζομένων υφιστάμενου ή και νέου προσωπικού, κ.α. Βασικές προϋποθέσεις: Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει συμπεριλαμβανόμενης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ ή 100.000 ευρώ για τον τομέα μεταφορών, μέσα στην τριετία.

 

Πηγή:euro2day.gr

RELATED ARTICLES