Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024
ΑρχικήΔόμησηΥΠΕΚΑ: Eπαναφέρει τη δόμηση στα ανοιχτά οικοδομικά τετράγωνα

ΥΠΕΚΑ: Eπαναφέρει τη δόμηση στα ανοιχτά οικοδομικά τετράγωνα

oikodomhΤη δόμηση στα ανοιχτά οικοδομικά τετράγωνα επαναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

Ειδικότερα, εκτός σχεδίου οικόπεδα, τα οποία βρίσκονται απέναντι από τα ακραία όρια ενός ρυµοτοµικού σχεδίου _ στην πολεοδοµική πρακτική αποκαλούνται «ανοιχτά οικοδοµικά τετράγωνα», καθώς …βλέπουν στον περιμετρικό δρόμο σχεδίου πόλεως _ θα είναι πλέον οικοδομήσιμα.
Τα οικόπεδα αυτά θα μπορούν να οικοδομηθούν  με τους όρους δόμησης που ισχύουν για τα απέναντι οικόπεδα.
Αυτά προβλέπονται στο σχέδιο νόμου «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις», που εισηγείται ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Νίκος Ταγαράς,  στο οποίο επίσης προτείνονται τροποποιήσεις του ΝΟΚ (Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, ν. 4067/2012). Ειδικότερα:
∙      Δίδεται η δυνατότητα σε εντός σχεδίου ακίνητα να αυξηθεί το ύψος του υπογείου σε 1,50 μ. (από 1,20 μ. που ισχύει σήμερα) πάνω από την οριστική στάθμη του εδάφους μόνο στην περίπτωση που ο χώρος του υπογείου δεσμεύεται συμβολαιογραφικά ως χώρος στάθμευσης.
∙      Αποσαφηνίζεται ότι στις όψεις του κτιρίου και εκτός ιδεατού στερεού, προεξέχουν όχι αποκλειστικά και μόνο εξώστες, αλλά και κινητά προστεγάσματα, διαχωριστικά στοιχεία εξωστών και άλλα.
∙      Διασαφηνίζεται η δυνατότητα υπέρβασης του ύψους. Σε κτίρια στα οποία κατασκευάζεται φυτεμένο δώμα ή πραγματοποιείται μείωση του επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης του οικοπέδου κατά 5%, προβλέπεται η  δυνατότητα αύξησης του ύψους (όπως αυτό εκάστοτε ισχύει) μέχρι 2 μέτρα.
∙      Προβλέπεται ότι οι κατασκευές που επιβάλλονται μετά την ανεύρεση αρχαίων μνημείων _ προκειμένου αυτά να αναδειχθούν και να προστατευτούν _ υπολογίζονται υποχρεωτικά στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου.
∙      Ορίζεται ότι σε περίπτωση εκσκαφής ακάλυπτων χώρων οικοπέδου με κλίση μεγαλύτερη του 20%, η στάθμη του φυσικού εδάφους μπορεί να υποβιβαστεί τεχνητά έως 2 μ. και να επιχωθεί μέχρι 1,50 μ.
∙      Εισάγεται δυνατότητα παρεκκλίσεων για δημόσια κτίρια και κτίρια ΟΤΑ που έχουν μεγάλη αρχιτεκτονική σημασία για την περιοχή όπου εγκαθίστανται ή προβλέπεται η δημιουργία τους με βάση αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.
∙       Παρατείνεται έως και τις 31.12.2016 η ισχύς των οικοδομικών αδειών (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 3α του άρθρου 6 του από 8.7.1993 ΠΔ Δ` 795), ακόμη και αν έχουν λήξει, λόγω της οικονομικής συγκυρίας.
Για τους ναούς σε παλαιούς και μικρούς οικισμούς (εντός οικισμών προ του 1923 και εντός οικισμών έως 2.000 κατοίκους) δίνεται η δυνατότητα παρέκκλισης ύψους, με μέγιστο όριο τα 15 μέτρα, με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος.  Επίσης, παρατείνεται η προθεσμία εναρμόνισης των καταστατικών των οικοδομικών συνεταιρισμών.
Μάχη Τράτσα

Πηγή: tovima.gr

RELATED ARTICLES