Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΔόμησηΥΠΕΝ: Πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων

ΥΠΕΝ: Πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ταγαράς υπέγραψε απόφαση που αφορά στο πλαίσιο διενέργειας των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι διαγωνισμοί μελετών προκηρύσσονται υποχρεωτικά για μελέτες ιδεών ή προσχεδίων και τροποποιήσεις μελετών οι οποίες δεν είναι προϊόν αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, κάθε αξιόλογου τεχνικού έργου του δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου τομέα (ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των αναπτυξιακών οργανισμών τους), των ΝΠΔΔ και των θρησκευτικών φορέων. Στις περιπτώσεις αξιόλογων τεχνικών έργων για τα οποία ο κύριος του έργου προτίθεται να εκπονήσει ο ίδιος την αρχιτεκτονική μελέτη, υποχρεούται να προκηρύξει διαγωνισμό ιδεών.

Ως αξιόλογο τεχνικό έργο νοείται κάθε έργο που έχει ευρύτερη κοινωνική, πολεοδομική, αρχιτεκτονική, τεχνική, συμβολική και περιβαλλοντική σημασία, η δε λειτουργία του, ο όγκος, η θέση ή άλλα χαρακτηριστικά του έχουν ιδιαίτερη επίδραση στο ευρύτερο δομημένο ή φυσικό περιβάλλον ή αφορά σε έργο επαναλαμβανόμενου τύπου. Ειδικά για την εφαρμογή της απόφασης, ως αξιόλογα τεχνικά έργα θεωρούνται τα εξής:

Νέα κτίρια – συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντος χώρου τους – με τις ακόλουθες χρήσεις:

Πολιτιστικά κτίρια και πολιτιστικές εγκαταστάσεις (συνεδριακά κέντρα, μουσεία, βιβλιοθήκες, κτίρια εκθέσεων, πινακοθήκες, γλυπτοθήκες, συναυλιακοί χώροι, θέατρα και κινηματογράφοι, πνευματικά κέντρα, κ.λπ.).

Κτίρια εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, α’βάθμιας, β’ βάθμιας και γ’ βάθμιας εκπαίδευσης) με δόμηση άνω των 500 τ.μ.

Κτίρια διοίκησης του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα (υπουργεία, δημαρχεία, διοικητήρια κ.λπ.) με προσμετρούμενη δόμηση άνω των 500 τ.μ., εξαιρουμένων των κτιριακών υποδομών και συνοδών έργων για την προσαρμογή των θαλάσσιων συνοριακών σημείων διέλευσης στη συνθήκη Σένγκεν (Schengen),

Κτίρια αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης (δικαστικά μέγαρα, σωφρονιστικά κτίρια, αναμορφωτήρια, φυλακές, κ.λπ.) με προσμετρούμενη δόμηση άνω των 1000 τ.μ.

Κτίρια αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας κ.λπ.) με προσμετρούμενη δόμηση άνω των 500 τ.μ.

Κτίρια Κοινωνικής Πρόνοιας (παιδικοί σταθμοί, οίκοι ευγηρίας, βρεφονηπιακοί σταθμοί, κέντρα απεξάρτησης κ.λπ.) με προσμετρούμενη δόμηση άνω των 300 τ.μ., εξαιρουμένων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

Ιεροί ναοί και γενικά θρησκευτικοί χώροι λατρείας άνω των 400 τ.μ.

Κτίρια με χώρους συνάθροισης μεγάλου αριθμού ατόμων (δημοτικές αγορές, συνεδριακά κέντρα κ.λπ.).

Επιβατικοί σταθμοί λιμένων, αεροδρομίων, σιδηροδρόμων και υπεραστικών λεωφορείων, κτίρια στάθμευσης αυτοκινήτων.

Συγκροτήματα που υλοποιούνται με την εφαρμογή οργανωμένης δόμησης ή κοινωνικών στεγαστικών προγραμμάτων.

Κτίρια αθλητικών εγκαταστάσεων, με προσμετρούμενη δόμηση άνω των 1000 τ.μ.

Υφιστάμενα κτίρια – συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντος χώρου τους:

Αλλαγές χρήσης ή αναδιαρρυθμίσεις ή συνδυασμός αυτών για τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν το υφιστάμενο κτίριο ή συγκρότημα κτιρίων έχει τουλάχιστον την κατά περίπτωση αναφερόμενη επιφάνεια, όπου αυτή καθορίζεται.

Προσθήκες για τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν αυτή αντιστοιχεί στο 50% τουλάχιστον της προσμετρούμενης δόμησης του υφισταμένου κτιρίου.

Διαμορφώσεις – αναπλάσεις και σχεδιασμός του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και ειδικότερα: σημαντικών πάρκων, αλσών και εθνικών ή δημοτικών κήπων, κεντρικών ή ιστορικής σημασίας πλατειών, επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων, ζωνών προστασίας της φύσης και του τοπίου, δικτύων οδών και πεζοδρόμων, παραλιακών μετώπων μεγάλου αναπτύγματος κ.λπ. εκτός των περιπτώσεων που οι μελέτες εκπονούνται από Τεχνικές Υπηρεσίες δημόσιας αρχής, φέρουν υπογραφή αρχιτέκτονα και έχει γνωμοδοτήσει επ’ αυτών το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

Πολεοδομικές – χωροταξικές μελέτες ιδεών και μελέτες αστικού σχεδιασμού, το αντικείμενο των οποίων είναι σημαντικό για τη στρατηγική ανάπτυξη περιοχών ιδιαίτερης σημασίας.

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ.

 

RELATED ARTICLES