Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΥπό αμφισβήτηση η επίτευξη των ελληνικών στόχων στην εξοικονόμηση ενέργειας κτιρίων

Υπό αμφισβήτηση η επίτευξη των ελληνικών στόχων στην εξοικονόμηση ενέργειας κτιρίων

SAVE ENERGY

Μειωμένη απόδοση των πολιτικών για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα καταγράφει το Παρατηρητήριο για τις Πολιτικές της Ενεργειακής Απόδοσης στην ΕΕ, σύμφωνα με μελέτη για τα Εθνικά Σχέδια Ενεργειακής Απόδοσης των 28 χωρών-μελών

Στη μελέτη, που ανακοινώθηκε πρόσφατα, αναφέρεται ότι το ισοζύγιο στην Ελλάδα μπορεί να έχει βελτιωθεί αλλά αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στον οικιακό τομέα λόγω της κρίσης. Η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας στις Υπηρεσίες και τη Βιομηχανία είχε επίσης ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματος της ελληνικής οικονομίας.

Έτσι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μπορεί να συμβάλει στους στόχους της ενεργειακής απόδοσης, αλλά οφείλεται στην ενεργειακή πενία, εξαιτίας της κρίσης.

Οπότε, οι ειδικοί καλούν σε μία νέα πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας, η οποία θα τονώσει την ενεργειακή απόδοση και θα μειώσει την ενεργειακή πενία. Ελπίζουν στη βελτίωση της χρήσης των Διαρθρωτικών Ταμείων από τη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ, 2014-2020. Στην πλειοψηφία τους πάντως οι ειδικοί, που έλαβαν μέρος στην έρευνα της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, αμφισβητούν ότι η Ελλάδα θα πετύχει τους στόχους για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, σύμφωνα με τους οποίους όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι «σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας» ως το 2020.

Στον δημόσιο τομέα, η ελλείψη χρηματοδότησης δημιουργεί πολλά προβλήματα. Το άλλο μεγάλο εμπόδιο είναι ότι πολλά κυβερνητικά κτίρια δεν είναι ιδιόκτητα αλλά ενοικιάζονται, πράγμα που καθιστά τις επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης ακόμα πιο δύσκολες.

 

energypress.gr

RELATED ARTICLES