Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΥπογραφή Συμφωνιών ΡΑΕ και ΔΕΣΦΑ με τις Αντίστοιχες Αρχές του Βελγίου

Υπογραφή Συμφωνιών ΡΑΕ και ΔΕΣΦΑ με τις Αντίστοιχες Αρχές του Βελγίου

raeΗ Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) της Ελλάδας και η Ρυθμιστική Αρχή για τον Ηλεκτρισμό και το Αέριο του Βελγίου (CREG), ο Διαχειριστής του Βελγικού συστήματος φυσικού αερίου ( FLUXYS) και ο Διαχειριστής του Ελληνικού συστήματος φυσικού αερίου (ΔΕΣΦΑ), παρουσία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Μάκη Παπαγεωργίου και του πρέσβη του Βελγίου στην Ελλάδα κ. Marc Van denReeck, συμφώνησαν να προωθήσουν από κοινού τη συνεργασία Ελλάδας και Βελγίου στον ενεργειακό τομέα, και ιδιαίτερα σε αυτόν του φυσικού αερίου. Σκοπός των συμφωνιών που υπογράφηκαν είναι η ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών, της εμπειρίας και τεχνογνωσίας όσον αφορά τη ρύθμιση των ενεργειακών αγορών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης κόμβων αερίου (gas hubs).

Ειδικότερα, η ΡΑΕ και η CREG υπέγραψαν σήμερα Μνημόνιο Συνεργασίας ( MoU) προκειμένου να εργασθούν από κοινού στα σημαντικά θέματα τα οποία οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας καλούνται να αντιμετωπίσουν κατά την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας και των εθνικών κανονιστικών πλαισίων (εδώ το πλήρες κείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας). Εκτιμάται ότι η επιδίωξη συνεργειών μεταξύ των δύο Αρχών θα έχει αναμφίβολα θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της ενεργειακής αγοράς και της οικονομίας και των δυο χωρών. Με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, η ΡΑΕ και η CREG υιοθετούν ως στόχο το αποτελεσματικό και αποδοτικό, για τους καταναλωτές και την οικονομία, άνοιγμα της ενεργειακής αγοράς, καθώς και τη δημιουργία κατάλληλων επενδυτικών συνθηκών, λαμβάνοντας υπ’ όψη τους μακροπρόθεσμους εθνικούς και κοινοτικούς ενεργειακούς στόχους. Η έγκαιρη και ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων σχετικά με όλους τους τομείς της αρμοδιότητάς τους, θα συμβάλλει σε ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές κανονιστικές αποφάσεις.

Την ίδια στιγμή, η FLUXYS και ο ΔΕΣΦΑ υπέγραψαν συμφωνία με σκοπό τη δημιουργία εικονικού σημείου συναλλαγών φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Μέσω της θυγατρικής της Huberator, η Fluxys λειτουργεί το Zeebrugge Beach (το πρώτο φυσικό σημείο συναλλαγών στην ηπειρωτική Ευρώπη, που δημιουργήθηκε το 1999) και το Zeebruge Trading Point (εικονικό σημείο συναλλαγών που ιδρύθηκε το 2012 μετά την έναρξη ισχύος του Βελγικού συστήματος χρεώσεων εισόδου-εξόδου ( entryexit model)). Η συμφωνία σκοπεύει στην εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τη δημιουργία μιας χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα, η οποία συνεπάγεται την εφαρμογή ενός νοητού σημείου συναλλαγών όπου οι συντελεστές της αγοράς θα μπορούν να διαπραγματεύονται ποσότητες αερίου και να συμβάλλουν σε μια καλώς λειτουργούσα ελεύθερη αγορά αερίου εξισορρόπησης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, Μάκης Παπαγεωργίου, τόνισε χαρακτηριστικά: «Σήμερα, ενώνουμε τις δυνάμεις μας μέσω της συνεργασίας με πολύ σημαντικούς εταίρους, των οποίων η εμπειρία στην υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών σε ένα ευρύ φάσμα των ενεργειακών θεμάτων θα ενισχύσει περαιτέρω τις δικές μας προσπάθειες».

Η κα. MariePierre Fauconnier, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της CREG, δήλωσε: «Υπογράφοντας αυτό το Μο U με τους Έλληνες ομολόγους μας θέλουμε να χτίσουμε μια γέφυρα μεταξύ των Βορειοδυτικών και των Νοτιοανατολικών περιοχών της Ευρώπης, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της Εσωτερικής Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας. Περισσότερη διαπεριφερειακή ανταλλαγή γνώσης και συνεργασίας στο ρυθμιστικό επίπεδο θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο τη δόμηση των αγορών, φέρνοντας τα οφέλη πιο κοντά στους καταναλωτές».

Ο Δρ. Νίκος Βασιλάκος, Πρόεδρος της ΡΑΕ, συμπλήρωσε: «Η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ενέργειας σε διμερές, πολυμερές, περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο, αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την άρση των κανονιστικών εμποδίων, επιτρέποντας έτσι την ανεμπόδιστη και ανταγωνιστική ροή της ενέργειας και υλοποιώντας την Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας. Υπογράφοντας το MoU με τους Βέλγους ομολόγους μας δεσμευόμαστε επίσημα να ανταλλάσσουμε εμπειρίες και τεχνογνωσία μεταξύ των δύο Αρχών – σε μια διασύνδεση της γνώσης μεταξύ Νοτιοανατολικών και Βορειοδυτικών περιοχών της Ευρώπης, πράγμα που θα ενισχύσει τις προσπάθειές μας για τη διασφάλιση οικονομικά προσιτής στους καταναλωτές και αξιόπιστης, στη ροή και στην ποιότητα, ενέργειας».

Ο κ. Walter Peeraer, CEO της Fluxys, και ο κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, CEO του ΔΕΣΦΑ, από κοινού δήλωσαν: «Η συμφωνία που υπεγράφη σήμερα μεταξύ τηςFluxys και του ΔΕΣΦΑ υπογραμμίζει την καλή συνεργασία μεταξύ των Διαχειριστών των συστημάτων φυσικού αερίου στην Ευρώπη, όπως προβλέπεται από το Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο. Το μελλοντικό Ελληνικό gas hubαποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία περιφερειακής αγοράς αερίου στην νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία θα βελτιώσει τη λειτουργία της Ελληνικής αγοράς αερίου και θα είναι ωφέλιμη για τους Έλληνες καταναλωτές αερίου. Θα ενισχύσει αδιαμφισβήτητα την ασφάλεια εφοδιασμού και θα προωθήσει τη διαφάνεια των τιμών αερίου στην περιοχή, λόγω και της μεγαλύτερης διαφοροποίησης των πηγών αερίου που θα επιτευχθεί όταν ο αγωγός ΤΑ Pαρχίσει να παραδίδει τις πρώτες ποσότητες Αζερικού αερίου στην Ελλάδα».

Οι συμφωνίες που σήμερα υπεγράφησαν είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας, συνεχούς προσπάθειας και συντονισμού της Βελγικής Πρεσβείας στην Αθήνα η συνεισφορά της οποίας αναγνωρίζεται από όλα τα μέρη.

 

 

Πηγή: www.energia,gr

RELATED ARTICLES